pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 18.00posiedzenie zdalne
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Inwestycja w tzw. trybie lex deweloper przy ul. Gdańskiej – stan prawny i faktyczny.
 3. Inne planowane inwestycje w dzielnicy w tzw. trybie lex deweloper – informacja o wnioskach i toczących się postępowaniach.
 4. Uporządkowanie kwestii dojazdu samochodów dostawczych na terenach podległych m.st. Warszawa.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

   Przewodnicząca Komisji                                 Przewodnicząca Komisji
ŁADU PRZESTRZENNEGO                     INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
/- Donata Rapacka -/                                         /- Joanna Tucholska -/

Zaproszeni Goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Maria Szwałko – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA 20 kwietnia 2021, godz. 18:00T ryb zdalny

PORZĄDEK OBRAD Wspólnego posiedzenia Komisji Kultury w dniu 19 kwietnia 2021r., godz. 18.00 tryb zdalny

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie planów miasta i Zarządu dzielnicy względem dalszej formy funkcjonowania Fortu po wygaśnięciu umowy dzierżawy nieruchomości. Podsumowanie stanu technicznego budynku oraz potrzeb remontowych. Dyskusja.
 3. Przyjęcie stanowiska w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady m.st. Warszawy o stworzenie regulacji związanych z organizacją planów filmowych na terenie Dzielnicy Żoliborz
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

  Przewodnicząca Komisji Kultury
/-Marta Szczepańska-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Zoliborz – p. Agata Marciniak - Różak
 • Wiceprezydent m.st. Warszawy – p. Aldona Machnowska Góra
 • p.o. Naczelnika Wydziału Kultury Dzielnicy Żoliborz – p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak
 • Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Żoliborz – p. Krystian Ciećka
 • Naczelnik Wydziału Nieruchomości Dzielnicy Żoliborz – p. Krzysztof Dejnarowicz
 • Dyrektor Biura Kultury – p. Artur Jóźwik
 • Stołeczny Konserwator Zabytków – p. Michał Krasucki
 • Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – p. Renata Kuryłowicz
 • Przedstawiciel Konsorcjum Nowy Fort Sokolnickiego

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PORZĄDEK OBRAD Wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 15 kwietnia 2021 r., godz. 18.00 Posiedzenie w trybie zdalnym

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 12 kwietnia 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK)

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza