pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 19 listopada 2020 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 17 listopada 2020 r., godz. 17.00 posiedzenie zdalne

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 listopada 2020 r., godz. 18.00

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Żoliborz w dniu 9 listopada 2020 r., godz.18.00 w trybie zdalnym 

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 13 października 2020 r. godz. 18:00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza