pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Komisji Edukacji i Sportu w dniu 22 września 2020 r., godz. 17.00 (Tryb zdalny) 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Organizacja ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia. 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia
 /- Dorota Klejn-/

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu
/- Monika Kurowska -/

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Alicja Tyc-Żardecka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Zaława-Dąbrowska – Dyrektor SPZZLO Warszawa - Żoliborz
 • Pani Bożena Golon – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Tomasz Rowiński – Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Psychologowie i Pedagodzy Żoliborskich Szkól

Wspólnego posiedzenia Komisji Kultury oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 21 września 2020 r., godz. 18.00 Centrum Lokalne Żoliborz, plac Grunwaldzki

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję XX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 września 2020 r., godz. 18.00 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz Sala 328, III p.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 14 września 2020 r., godz. 17:00 (PONIEDZIAŁEK) wizja lokalna Parku Kępa Potocka zbiórka przy instalacji „Światłotrysk” między ul. Gwiaździstą a ul. Wybrzeże Gdyńskie.

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza