pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Wspólnego posiedzenia Komisji Kultury oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 21 września 2020 r., godz. 18.00 Centrum Lokalne Żoliborz, plac Grunwaldzki

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję XX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 września 2020 r., godz. 18.00 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz Sala 328, III p.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 14 września 2020 r., godz. 17:00 (PONIEDZIAŁEK) wizja lokalna Parku Kępa Potocka zbiórka przy instalacji „Światłotrysk” między ul. Gwiaździstą a ul. Wybrzeże Gdyńskie.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 31 sierpnia 2020 r., godz. 18.00 (PONIEDZIAŁEK) Komisja odbędzie się w trybie zdalnym

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza