pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej dnia 11 lutego  2014 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

W dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu. 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 34 w Warszawie, ul. A. Felińskiego 13 oraz XXVI Liceum Profilowanego im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego 13, z Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego 13 oraz ich likwidacji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 oraz ich likwidacji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia LXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35, z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 oraz jego likwidacji.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 26 w Warszawie, ul.gen. J.  Zajączka 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych  w Warszawie, ul. gen. J.  Zajączka 7 w CXLIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. gen. J.  Zajączka 7.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 27 w Warszawie, ul. Włościańska 35 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 w CL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Włościańska 35.
 7. 7.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie uchylenia uchwały Nr 183/XXXI/13 Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o zmianę obwodów niektórych publicznych gimnazjów w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy oraz uchwał Nr 193/XXXIII/13 Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały rady Dzielnicy Żoliborz dotyczącej wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o zmianę obwodów niektórych publicznych gimnazjów w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m. st. Warszawie w zakresie zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Odnośniki:
BIP

W czwartek, 30 stycznia, o godz. 10.00, w Sali Warszawskiej PKiN, odbędzie się LXXV sesja Rady Miasta (IV p., wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej).

 W dniu 27 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

W dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza