pl en de fr
18-09-2020

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 23-09-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 23 września 2020 r., godz. 17.00 posiedzenie zdalne

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o powstającym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu parku Kaskada, omówienie uwag złożonych przez Urząd Dzielnicy. 
 1. Kwestia objęcia ochroną konserwatorską rejonu parku Kaskada.
 2. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 3. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Komisji
ŁADU PRZESTRZENNEGO
/- Donata Rapacka -/

Zaproszeni Goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Tęcza –Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Michał Krasucki – Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury I Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
 • Pan Michał Oman – Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza