pl en de fr
20-09-2020

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 24-09-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24 września 2020 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie petycji dotyczącej budowy miejsc postojowych wzdłuż nowo wyremontowanej drogi serwisowej ul. Broniewskiego (nr 9E-23)
 3. Omówienie kwestii poprawy bezpieczeństwa mieszkańców bloku przy ul. J.Popiełuszki 17A
 4. Problemy z parkowaniem samochodów przy budynku Marii Kazimiery 18-skargi mieszkańców
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

                     Przewodnicząca Komisji                                 Przewodnicząca Komisji
               Infrastruktury i Bezpieczeństwa                          Skarg, Wniosków i Petycji
                          /-/Joanna Tucholska                                           /-/Anna Świeżawska Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Renata Kozłowska
 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz – p. Maria Szwałko
 • Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich – p. Łukasz Puchalski
 • Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz – p. Adam Tomaszewski
 • Naczelnik Straży Miejskiej V Oddział Terenowy – p. Romuald Modzelewski
 • Prezes Stowarzyszenia Zatrasie – p. Wiktor Zając
 • Przedstawiciele Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańcy ul. J. Popiełuszki 17A
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza