pl en de fr
25-09-2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 01-10-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 października 2020 r., godz. 18.00 sala nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. „kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, której celem będzie sprawdzenie wykonania zadania inwestycyjnego „modernizacja działobitni” – realizowanego w 2018 r. i w połowie 2019 r. – zmiana czasu kontroli.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Dzielnicy o zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. podjętego uchwałą Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Nr 43/XIII/2020 z dnia 26.02.2020 r. – zmiana zakresu kontroli ds. realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa Centrum Lokalnego usytuowanego przy Pl.  Grunwaldzkim” – na lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi uprzednio konsultacjami społecznymi.
  4. Omówienie i zatwierdzenie protokołu Zespołu Kontrolnego w sprawie kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, której celem będzie sprawdzenie wykonania zadania inwestycyjnego „modernizacja działobitni” – realizowanego w 2018 r. i w połowie 2019 r.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Grzegorz Hlebowicz
 
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza