pl en de fr
07-10-2020

XXI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 14.10.2020r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 14 października 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z obrad XIX i XX sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. - druk nr 116
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 789/20 z dnia 6 października 2020 r. - druk nr 117
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 796/20 z dnia 7 października 2020 r. - druk nr 118
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2021 - druk nr 119
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy - druk nr 120
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 121
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i nadania jej statutu - druk nr 122
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 123
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia dalszej korespondencji mieszkańca pozostającej w związku ze skargą CRSiW 1221/2019 na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 124
 13. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r. złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do końca maja 2020 roku - druk nr 125
 14. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 15. Zapytania radnych.
 16. Sprawy różne, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Protokoły z obrad XIX i XX Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

 • Link do transmisji online tutaj
 
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza