pl en de fr
03-12-2020

XXIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 9.12.2020r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY 

Posiedzenie odbędzie się dnia 9 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 877/20 z dnia 27 listopada 2020 r. - druk nr 133
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy - druk nr 134
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pod kątem zgodności z prawem realizacji zadania inwestycyjnego dot. modernizacji Działobitni Cytadeli Warszawskiej zlokalizowanej przy Al. Wojska Polskiego 1B – realizacja w okresie od 2018 roku do I połowy 2019 roku - druk nr 135
 7. Podjęcie projektu stanowiska w sprawie zmiany systemu pobierania opłat i sposobu funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - druk nr 136
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

Załącznik:

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza