pl en de fr
15-01-2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21-01-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 stycznia 2021 r., godz. 18.00 tryb zdalny

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
  3. Omówienie dalszych działań Zespołu Kontrolnego w sprawie kontroli realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego usytuowanego przy pl. Grunwaldzkim” - na lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi uprzednio konsultacjami społecznymi – w przypadku kontynuacji kontroli w roku 2021.
  4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.
 
Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Wiktor Jasionowski
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza