pl en de fr
21-01-2021

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu - 26-01-2021r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu w  dniu 26.01.2021 r., godz. 18:00 - tryb zdalny

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie działań Wydziału Oświaty i Wychowania w 2020 roku oraz prezentacja planu działań na 2021 rok.
 3. Podsumowanie działań Wydziału Sportu i Rekreacji w 2020 roku oraz prezentacja planu działań na 2021 rok.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Sportu
/-/ Monika Kurowska

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec –Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Urszula Markiewicz-Cachro - Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Michał Szapkiewicz – p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Ewa Jagielska – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Michał Błotny - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii korona wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym za pomocą aplikacji Cisco Webex.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie się do dnia przed komisją do godz. 15.00 na adres mailowy: Zoliborz. WOR@um. warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie. W dniu komisji o godz. 15.30 osoba zainteresowana na swój adres mailowy otrzyma link do zdalnego posiedzenia komisji, Zabranie głosu w dyskusji nastąpi po udzieleniu głosu przez prowadzącego obrady.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy informuje, że zgłoszenie się do udziału w komisji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz. WOR@um. warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Odnośnik:

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza