pl en de fr
27-01-2021

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska - 08-02-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 8 lutego 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja Programu ochrony środowiska m.st. Warszawy na lata 2021-2024.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu ochrony środowiska m.st. Warszawy na lata 2021-2024.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
/-/Łukasz Porębski

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy
 • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy
 • Pani Grażyna Sienkiewicz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii korona wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym za pomocą aplikacji Cisco Webex.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie się do dnia przed komisją do godz. 15.00 na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um. warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie. W dniu komisji o godz. 15.30 osoba zainteresowana na swój adres mailowy otrzyma link do zdalnego posiedzenia komisji, Zabranie głosu w dyskusji nastąpi po udzieleniu głosu przez prowadzącego obrady.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy informuje, że zgłoszenie się do udziału w komisji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz. WOR@um. warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Odnośnik:

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza