pl en de fr
29-01-2021

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 04-02-2021r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 4 lutego 2021 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) POSIEDZENIE ZDALNE

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi z dnia 14 grudnia 2020 r. na decyzję władz Dzielnicy dot. zezwolenia na działanie ekip filmowych przy ul. Dymińskiej.
 3. Rozpatrzenie skargi z dnia 23 grudnia 2020 r. na p.o. dyrektora szkoły podstawowej nr 392 (CRSiW nr 1187/2020).
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
 Skarg, Wniosków i Petycji
/-Anna Świeżawska-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Renata Kozłowska
 • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury – p. Maria Szwałko
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – p. Artur Nawrot
 • p.o. Dyrektora SP nr 392 – p. Marzena Rutkowska
 • Autorzy skarg 

Odnośnik 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza