pl en de fr
29-01-2021

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska - 22-02-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 22 lutego 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Wybór składu gatunkowego drzew do nasadzeń zastępczych wskazywane przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na terenie Żoliborza.
 3. Podsumowanie prac wykonanych przez Zarząd Zieleni Warszawskiej na terenie Żoliborza w 2020 r. (nasadzenia, wycinki, pielęgnacje, budżet partycypacyjny).
 4. Planowane na 2021 r. przez Zarząd Zieleni Warszawskiej prace na terenie Żoliborza (nasadzenia, wycinki, pielęgnacje, budżet partycypacyjny.
 5. Przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie opracowania projektu rewitalizacji parku Kaskada.
 6. Sprawy różne wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
/-/Łukasz Porębski

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy
 • Pani Renata Kuryłowicz – Dyrektor Zarządu Zielni m.st. Warszawy
 • Ewa Kalnoj-Ziajkowska - Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii korona wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym za pomocą aplikacji Cisco Webex.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie się do dnia przed komisją do godz. 15.00 na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um. warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie. W dniu komisji o godz. 15.30 osoba zainteresowana na swój adres mailowy otrzyma link do zdalnego posiedzenia komisji, Zabranie głosu w dyskusji nastąpi po udzieleniu głosu przez prowadzącego obrady.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy informuje, że zgłoszenie się do udziału w komisji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz. WOR@um. warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Odnośnik:

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza