pl en de fr
03-02-2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 09-02-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 9 lutego 2021 r., godz. 18.00 (WTOREK) Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1.   Przyjęcie porządku obrad.
  2.  Omówienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą   Nr 1023/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.
  3.  Omówienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą   Nr 1025/21 z dnia 2 lutego 2021 r.
  4.  Sprawy różne, wolne wnioski.
  5.  Zakończenie posiedzenia.
 Przewodnicząca Komisji
BUDŻETU I MIESZKALNICTWA
/-Sławomira Pieńkowska -/

 Zaproszeni goście:

  • Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Alina Chojnicka – Główny Księgowy Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza