Wydarzenia kultualne

Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na wyjątkowy koncert online kabaretu Czas dla nas oraz Grupy MoCarta. Premiera wydarzenia odbędzie się na FB oraz YT Urzędu dzielnicy Żoliborz w sobotę, 6 marca o godzinie 16.00.

W sobotę, 27 lutego przy pięknej słonecznej pogodzie pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Zebranych gości, przywitał wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Robert Rogala wraz z burmistrzem Dzielnicy Żoliborz Pawłem Michalcem, który przypomniał postać rotmistrza Witolda Pileckiego.

W czwartek, 25 lutego 2021 r. na Placu Inwalidów w Warszawie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji święta 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka, jednej z  najbardziej znanych jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie walczących w II Wojnie Światowej.

11 lutego 1944 r. o świcie w ruinach getta warszawskiego stracona została mieszkanka Żoliborza – Hanna Czaki „Helena”, łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.

Julia Prus jest uczennicą klasy pierwszej, dwujęzycznej XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie. W roku szkolnym 2018/2019 otrzymała stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego, w ramach mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu chemii, biologii i języka angielskiego. Julia analizowała zagadnienia GOZ oraz badała zapachy w chemii. Uczestniczyła w specjalistycznych ćwiczeniach, organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Brała udział w zimowym obozie językowym w Londynie, opracowywała materiały, dotyczące tradycji i kultury w Wielkiej Brytanii.