pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

10 084 żoliborskich dzieci z 6 540 rodzin otrzymało w 2020 roku świadczenie wychowawcze 500+. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 56 mln 934 tys. 628 zł, co stanowiło 89 proc. wsparcia finansowego udzielonego rodzinom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wypłacił mieszkańcom świadczenia społeczne w 11 różnych kategoriach. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń społecznych wyniosła łącznie 64 mln 369 tys. 458 zł.

Przejęcie budynku na siedzibę i rozpoczęcie przygotowań do utworzenia Domu Kultury na Żoliborzu, organizacja letnich wydarzeń plenerowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, odsłonięcia tablic upamiętniających ważnych mieszkańców Żoliborza, w tym reżysera Andrzeja Wajdę oraz organizacja uroczystości rocznicowych – to m.in. działania realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Sprawy lokalowe, to jeden z najtrudniejszych tematów, z którymi każdego roku musi się zmierzyć Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z uwagi na niewielki zasób mieszkaniowy wynoszący zaledwie 1532 lokale. Na początku 2020 roku, na liście oczekujących na mieszkanie czekały 93 rodziny. W większości były to jedno i dwuosobowe gospodarstwa domowe, które stanowiły 67 proc. wszystkich oczekujących. Rodziny trzyosobowe stanowiły 15 proc., a cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowe - 18 proc..

Przejście w tryb nauki zdalnej, nowa organizacja pracy placówek oświatowych, zmiany w organizacji matur i egzaminów ósmoklasisty, wprowadzenie obostrzeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach – to główne wyzwania przed którymi stanął w 2020 roku Zarząd Dzielnicy i Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

277 nowych drzew posadził w 2020 roku Wydział Ochrony Środowiska na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. To o ponad 100 drzew więcej niż w 2019 roku. Obsadzone zostały głównie okolice ciągów komunikacyjnych, ulicznych parkingów, chodników oraz ścieżek rowerowych.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza