pl en de fr

Komunikaty edukacyjne

Informacje na temat rekrutacji i obsługi elektronicznego systemu rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 19 115.

Zapraszamy od udziału w konkursie na „Najlepszy program wychowawczy w Dzielnicy Żoliborz”. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego programu wychowawczego realizowanego przez nauczycieli, wychowawców w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Głównym założeniem konkursu jest podkreślenie wychowawczej roli nauczyciela, wpływu oddziaływań wychowawczych na podnoszenie efektywności kształcenia dzieci i młodzieży, a także wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania. Udział w konkursie daje możliwość prezentacji własnych osiągnięć, metod i form pracy, dążących do uatrakcyjnienia zajęć i lekcji oraz tworzenia uczniom i wychowankom okazji do twórczej pracy. Celem organizatorów jest promowanie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, zaangażowanych w podnoszenie efektywności kształcenia oraz działalność pozalekcyjną, o wysokich walorach etycznych, cieszących się autorytetem wśród dzieci i młodzieży oraz przyznanie tytułu „Nauczyciel Żoliborza”.

Załącznik:

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza