pl en de fr

„Lato w Mieście 2014”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów(stale zamieszkujących lub zameldowanych w Warszawie) spędzających wakacje w Stolicy do udziału w akcji „Lato w Mieście 2014” na Żoliborzu. Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, odbywających się w szkołach (Punktach Dziennego Pobytu), obiektach sportowych, ośrodkach kultury, bibliotekach i innych placówkach na terenie Dzielnicy.

 

 

lato w miescie 2014

Warunkiem korzystania z programu jest złożenie Karty Uczestnika w punkcie dziennego pobytu (karta dostępna w szkole) i uiszczenie opłaty dziennej za wyżywienie (7zł)*. W ramach tej kwoty proponujemy dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz napoje. Wszystkie oferowane podczas akcji zajęcia, warsztaty i imprez są nieodpłatne. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniego stroju i obuwia (wyjścia w plener).
Dzieci muszą posiadać aktualną legitymację szkolną.

* nie dotyczy to uczniów zwolnionych z opłat przez OPS lub dyrektora rodzimej szkoły.

 

plaza lato w miescie kino wisla

Wzorem roku ubiegłego zapraszamy do korzystania z udostępnionych mieszkańcom (na czas wakacji) boisk w placówkach żoliborskich,
Boiska dostępne (otwarte):

 • Szkoła Podstawowa Nr 65,
 • Szkoła Podstawowa Nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi,
 • Szkoła Podstawowa Nr 267,
 • Gimnazjum Nr 53
 • Gimnazjum Nr 54
 • Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Gimnazjum Nr 56
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych - po uzyskaniu zgody dyrektora
 • Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza